حضور دکتر رسول فرخی در بیمارستان پیروز لاهیجان به مناسبت روز پرستار

حضور دکتر رسول فرخی در بیمارستان پیروز لاهیجان به مناسبت روز پرستار