دیدار دکتر فرخی با جمعی از جوانان سیاهکل

دیدار دکتر فرخی با جمعی از جوانان سیاهکل