آرشیو

محمود فرضی نژاد سرپرست گروه بین المللی  دیلمون گیلانطبق بیانیه ای حمایت خود را از جناب آقای دکتر رسول فرخی اعلام نمود

محمود فرضی نژاد سرپرست گروه بین المللی دیلمون گیلانطبق بیانیه ای حمایت خود را از جناب آقای دکتر رسول فرخی اعلام نمود

بهمن 28, 1398

به نام خالق زیبایی ها

انسان را ندانستن و نشاختن جرم است مضاف بر اینکه برای مسئولیتی نیز برگزیده شود.زیرا قرار است یک ملتی از ایده ها ،خلاقیتها،اندیشه ها و عملکردهای سازنده و نیک منشانه او برای اینده ای روشن خویش استفاده نمایند…
گروه هنری و بین المللی دیلمون گیلان با در نظر گرفتن معیار هایی چون پاکدستی ، سابقه مدیریتی، مردم داری ، سلامت آگاهی و دانش کافی یک کاندیدا حمایت خویش را از دکتر رسول فرخی اعلام می دارد.

با آرزوی پیروز و موفقیت

سرپرست گروه بین المللی دیلمون گیلان مستقر در شهرستان سیاهکل

محمود فرضی نژاد

۲۶ بهمن ۹۸