حضور دکتر رسول فرخی در زادگاهش دیلمان، جهت ایراد سخنرانی در جمع پرشور هواداران

حضور دکتر رسول فرخی در زادگاهش دیلمان، جهت ایراد سخنرانی در جمع پرشور هواداران
بهمن 30, 1398
70 بازدید

برچسب ها دیلمانرسول فرخیسخنرانی