حضور پرشور مردم غیور دیلمان در مراسم سخنرانی دکتر رسول فرخی

حضور پرشور مردم غیور دیلمان در مراسم سخنرانی دکتر رسول فرخی
بهمن 30, 1398
71 بازدید

برچسب ها دکتر فرخیدیلمانسخنرانی