حضور پرشور مردم غیور دیلمان در مراسم سخنرانی دکتر رسول فرخی

حضور پرشور مردم غیور دیلمان در مراسم سخنرانی دکتر رسول فرخی
بهمن 30, 1398
116 بازدید

برچسب ها دکتر فرخیدیلمانسخنرانی